Asbestcertificaat: wat moet je weten? naar nieuws overzicht

30 April 2019

Waar zit asbest?

Als je woning gebouwd is voor eind jaren negentig is de kans bestaande dat er ergens asbest in het gebouw zit. Tot die jaren kwam asbest vooral voor in leien daken, afvoerbuizen, cementgolfplaten, vloertegels, isolatiemateriaal en schouwen.

Volgens schattingen van OVAM zit er nog ruim 2,3 miljoen ton asbesthoudende materialen in de gebouwen in Vlaanderen. Concreet zou het gaan om 2,8 miljoen woningen.

Wat is het certificaat?

Aan de basis van het zogenaamde asbestcertificaat ligt het recente decreet rond de asbestinformatieplicht. De Vlaamse regering besliste dat elke eigenaar van een gebouw daterende van 2000 of ouder over een asbestinventarisatieattest zal moeten beschikken. Een inventaris van asbesthoudende materialen in een woning zal moeten worden opgesteld door een deskundige; het daaropvolgende attest zal OVAM afleveren.

Gevolgen bij verkoop?

Bij verkoop krijgen eigenaars en notarissen een informatieplicht opgelegd. In een compromis zal de vastgoedmakelaar melding moeten maken van de inhoud van het asbestinventarisatieattest. De attesten zullen deel uitmaken van de notariële akte. Concrete data voor de invoering van deze informatieplicht zijn nog te bepalen.

Tussen haakjes: ook een verhuurder zal melding moeten maken van de inhoud van zo'n attest, ook als de OVAM een attest uitreikt tijdens de looptijd van een huurovereenkomst.

Kostprijs?

Zoals vermeld, zal OVAM het attest afleveren op basis van het door de deskundige verrichte onderzoek. Richtprijs van een attest is 35 euro, de opmaak van zo'n inventaris zal voor een doorsnee woning ongeveer 350 euro bedragen. Let wel: deze prijzen slaan op de kostprijs van attest en inventarisatie, voor de effectieve verwijdering van asbest dient men een serieuze bijkomende kost in rekening te brengen, zekers als de verwijdering door een erkende firma dient te gebeuren.

Belangrijk om weten

* Voor particulieren is er (nog) geen verplichting voor het verwijderen van asbest. Maar er zal dus wel een verplichting zijn om kopers te informeren over de eventuele aanwezigheid van asbest en de kost die met verwijdering gepaard zullen gaan. Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen win je het best voorafgaand advies in bij een vakman (hoewel je 'vast' asbest zelf mag verwijderen en vervoeren).

* Voor het verwijderen van asbest bestaat er in Vlaanderen geen premie of subsidie. De Vlaamse overheid redeneert dat het verwijderen vaak deel uitmaakt van een renovatieproject, waarvoor men als eigenaar wel beroep kan doen op bestaande premies.

(Bronnen: CIB.be, Vlaanderen.be, Livios)

Delen op

Jouw woning ook verkopen/verhuren? Contacteer ons