Nieuws

Afbeeldingen

25.000 euro vijf jaar op je spaarrekening? Zoveel zijn die centen nu minder waard...

18 augustus 2022

25.000 euro vijf jaar op je spaarrekening? Zoveel zijn die centen nu minder waard...

Lage spaarrentes en een torenhoge inflatie. Voor spaarders is het geen lucratieve periode. Zij zien hun spaargeld al geruime tijd in waarde dalen. Wie gedurende vijf jaar 25.000 euro onaangeroerd op het spaarboekje liet staan, zag zijn koopkracht procentueel met 8,7% en in reële waarde met 2.174 euro wegsmelten.

Dat je de voorbije jaren aan koopkracht inboette, komt vooral door de inflatie die enorm is toegenomen, terwijl de lage spaarrentes nauwelijks veranderden of zelfs lichtjes daalden. Vooral dit jaar is de inflatie nauwelijks in toom te houden. De voorbije maanden reikte ze naar de 10%. Tegelijk hielden de financiële instellingen de spaarrente heel laag. Bij de meeste banken kwam de spaarrente (basisrente + getrouwheidspremie) de voorbije vijf jaar niet boven het wettelijke minimum van 0,11%.

Je spaarrente na vijf jaar

We illustreren in welke mate je spaargeld gemiddeld aan koopkracht heeft ingeboet aan de hand van een voorbeeld. Laten we ervan uitgaan dat je gedurende vijf jaar 25.000 euro onaangeroerd op je spaarrekening hebt laten staan. Aan de wettelijke minimumrente van 0,11% leverde dat tussen mei 2017 en mei 2022 – na vijf jaar dus – in totaal 167 euro rente op. Voor de volledigheid: met de kosten voor de spaarrekening houden we hier geen rekening. Het openen en afsluiten van een spaarrekening is gratis. Beheerskosten zijn vaak niet van toepassing.

De inflatie na vijf jaar

Op dezelfde manier bekijken we de impact van de inflatie op je startkapitaal van 25.000 euro, over dezelfde periode van mei 2017 tot mei 2022. Het Belgische statistiekbureau Statbel bezorgde hiervoor de inflatiepercentages die het in die periode noteerde. Wat blijkt? Een korf goederen en diensten waarvoor je in mei 2017 de ronde som van 25.000 euro betaalde, kostte je in mei 2022 maar liefst 29.838 euro.
We kunnen het effect van de inflatie ook anders uitdrukken. Dan zien we dat de 25.000 euro van mei 2017 door de inflatie over vijf jaar liefst 2.341 euro aan reële koopkracht heeft ingeboet. Maar je 25.000 euro had ook 167 intrest opgeleverd. Nemen we die mee, dan blijft er nog altijd een verlies aan reële koopkracht van 2.174 euro – of een daling met 8,7%.
Meer rendement

Uiteraard hoef je je niet tevreden te stellen met een wettelijke minimumrente van 0,11%. Sommige banken bieden spaarrekeningen aan met een rendement dat tot zes keer hoger ligt. Om te achterhalen welke spaarrekening voor jou nu het meest geschikt is, kan je de vergelijking maken met de spaarsimulator van Spaargids.be. Je komt er meteen te weten welke financiële instelling de hoogste rente biedt. (Bron: HLN & spaargids.be, 8-8-2022, Giani D'Angelo)

Meer info? info@immotijl.be


Meer info?

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet uw telefoon/GSM invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.