Nieuws

Afbeeldingen

Mag je een huis met asbest verkopen?

25 april 2024

Het korte antwoord? Ja. Het lange antwoord geven we je graag in dit artikel. Wat je zeker moet weten: sinds 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen die werden gebouwd voor 2001. De nadruk ligt vooral op het correct en volledig informeren van de kandidaat-koper. 

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest omschrijft hoe asbestveilig een woning is. Je krijgt het nadat een asbestdeskundige een asbestinventarisatie van je pand heeft uitgevoerd. De asbestdeskundige neemt stalen van de materialen van je woning, zonder zichtbare schade. Die stalen worden vervolgens geanalyseerd.

Na de staalname en analyse krijg je de eindconclusie van de asbestdeskundige in het asbestattest. Op welke plaatsen in het gebouw zit er eventueel asbest, wat is de staat van het materiaal en hoe kan het veilig worden verwijderd? Zowel verkoper als kandidaat-koper weten met zo’n attest dus exact welke materialen in het pand asbest bevatten.

Of misschien krijgt jouw gebouw de stempel ‘asbestveilig’: een hele geruststelling voor jou én potentiële koper. 

Een staalname weigeren is geen goed idee, want dan moet de asbestdeskundige het materiaal sowieso als asbesthoudend beschouwen. Alleen met een staalanalyse kan hij uitsluiten of een verdacht materiaal al dan niet asbest bevat.

Als je geen stalen laat nemen, krijg je dus hoe dan ook een woning die als ‘niet-asbestveilig’ geldt. En dat kan potentiële kopers natuurlijk afschrikken. Bovendien is je asbestattest dan ook maar vijf jaar geldig in plaats van tien. Er is kortom geen enkele reden om stalen te weigeren.

Hoeveel kost een asbestattest?

Reken voor een asbestattest op een richtprijs tussen 450 en 700 euro (excl. btw). De prijs hangt onder meer af van de grootte van je woning en de benodigde hoeveelheid staalnames en laboanalyses.

Werd je huis gebouwd voor 2001? Dan heb je een geldig asbestattest nodig wanneer je het verkoopt.

Heb ik een asbestattest nodig om mijn woning te verkopen?

Je hebt een geldig asbestattest nodig wanneer je een gebouw of een deel van een gebouw verkoopt dat werd gebouwd voor 2001.

Vanaf 1 mei 2025 is een asbestattest ook verplicht voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen.

Goed om te weten: vanaf 2032 moet je voor elk gebouw van voor 2001 dat je bezit, een asbestattest hebben, of je het nu wil verkopen of niet. 

Heb ik een asbestattest nodig om mijn pand te verhuren?

Nee, daarvoor heb je geen asbestattest nodig. Maar als je nu een woning aankoopt specifiek om ze te verhuren, dan moet je het asbestattest wel aan de (kandidaat-)huurders overmaken.

Mijn woning is jonger dan 2001. Zit ik dan safe?

Vanaf 1998 werd de productie van asbesthoudende materialen in België verboden. In 2001 volgde een compleet gebruiksverbod. Bij twijfels kan je in het postinterventiedossier, waar alle informatie over de gebruikte materialen te vinden is, raadplegen. Een postinterventiedossier is verplicht voor gebouwen gebouwd vanaf 1 mei 2001.

Wat als er asbest in mijn woning wordt aangetroffen?

Dan kan je maar beter van dat risico op de hoogte zijn! In 90% van de gebouwen ouder dan 2001 schuilt asbest. In dakleien en golfplaten, maar soms ook in vinyl of leidingisolatie. Aangezien asbest een serieus gezondheidsrisico inhoudt, is iedereen - bewoners, kopers, slopers - het best goed op de hoogte van de aanwezigheid van asbest.

In het asbestattest krijgt je gebouw ofwel het label ‘asbestveilig’ ofwel ‘niet-asbestveilig’.

‘Asbestveilig’ is niet hetzelfde als asbestvrij. Het betekent alleen dat er geen asbest werd gevonden of enkel asbesthoudende materialen met een laag risico voor de gezondheid of het milieu. Maar de term ‘asbestveilig’ betekent wel dat de toestand veilig is bij normaal gebruik van de woning. Met andere woorden: als je er gewoon gaat wonen. Renoveren of slopen valt niet onder de noemer ‘normaal gebruik’.

‘Niet-asbestveilig’ houdt in dat er maatregelen moeten worden genomen: het asbest moet correct worden verwijderd. 

Het is niet verplicht om asbesthoudend materiaal in je huis te verwijderen voor je het verkoopt.

Moet ik het asbest verwijderen voor ik mijn huis verkoop?

Nee, het is niet verplicht om asbesthoudend materiaal in je huis te verwijderen voor je het verkoopt. Als verkoper heb je alleen de verplichting om het attest af te leveren dat de koper informeert. De koper koopt de woning in de staat waarin ze zich bevindt.

Het asbestattest brengt de aanwezigheid van asbest in kaart, zodat potentiële kopers daarmee rekening kunnen houden.

Heb jij een asbestattest nodig bij de verkoop van je woning? Als jouw makelaar nemen we je die zorg graag uit handen.
ImmoTijl werkt nauw samen met betrouwbare en erkende asbestdeskundigen. Wij contacteren hen, gaan met hen ter plaatse en volgen verder alle administratie op. Als verkoper hoef je je daar dus helemaal niets van aan te trekken.

Meer info over het asbestattest en wat erbij komt kijken? Contacteer ons! 

Meer info?

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet uw telefoon/GSM invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.