Nieuws

Rookmelders verplicht in woningen, huurwoningen en kamers

29 december 2020

Vanaf 1/1/2020 is moeten alle woningen in vlaanderen beschikken over rookmelders of een branddetectiesysteem. Deze verplichting geldt voor huurwoningen en eigenaars die wonen in hun woning.


Het is verplicht om rookmelders te installeren in:

  • Alle nieuwbouw woningen;
  • Alle woningen waar renovatiewerken uitgevoerd worden;
  • Huurwoningen en studentenkamers;
  • Woningen waarvoor een bijzondere sociale lening toegekend wordt.

Voldoende rookmelders plaatsen

Alle woningen moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders.

  • Elke verdieping moet voorzien zijn van minstens één rookmelder;
  • In kamerwoningen moeten iedere kamer voorzien zijn van een rookmelder;
  • Kelders en zolders die rechtsreeks toegankelijk zijn of waarin zich een technische installatie bevindt, moet minstens één rookmelder hebben.


Onderhoud rookmelders

Bij nieuwbouwwoningen of renovatieprojecten is het verplicht de rookmelders aan te duiden op het plan. Bij huurwoningen is de verhuurder verplicht de rookmelders te verzien en te plaatsen.


Gevolgen van geen rookmelders

Als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan wordt ze als 'niet-conform' beschouwd. Als een verhuurder voor die woning een conformiteitsattest aanvraagt, zal hem dat worden geweigerd. Bovendien riskeert de verhuurder sancties.

Meer info?

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet uw telefoon/GSM invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.