Nieuws

Afbeeldingen

Verschil tussen: onderhandse verkoopovereenkomst, bod, optie en wederzijdse aan- en verkoopbelofte?

11 maart 2022

Wat zijn de verschillen tussen een onderhandse verkoopovereenkomst, bod, optie en wederzijdse aan- en verkoopbelofte?

Eindelijk! Na een lange en intensieve zoektocht heb je jouw droomhuis gevonden. Maar wat nu? Bij Immotijl zetten we de verschillende mogelijkheden even op een rijtje.
Een onderhandse verkoopovereenkomst, ook wel een compromis genoemd, komt tot stand door de wilsovereenstemming tussen de verkoper en de koper vast te leggen op papier. De verkoper en koper zijn het eens over de voorwaarden waaraan zal verkocht of gekocht worden. Dit document is een wederkerige verbintenis en is bindend voor beide partijen. Met bindend wordt bedoeld dat deze overeenkomst onherroepelijk is na ondertekening. De ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst betekent echter niet dat de koop-verkoop definitief is. In dit document kunnen er namelijk opschortende voorwaarden voorzien zijn. Er is dus pas een akkoord als aan deze voorwaarden voldaan zijn. In de praktijk slaat dit meestal op het verkrijgen van een hypothecaire lening voor de koper.
Bij een bod neemt de koper eerste het initiatief door een geldwaarde te bieden. De koper is dan voor een bepaalde tijd hieraan gebonden en kan het bod dus niet zomaar intrekken. Men kan dus niet anders dan wachten op het antwoord van de verkoper of hij de verkoop al dan niet aan deze voorwaarden aanvaardt. Een goede raad kan zijn om een einddatum aan uw bod te geven, zo loopt u geen risico voor onbepaalde duur verbonden te zijn.
Hier zijn de rollen omgedraaid in vergelijking met een bod. De verkoper reserveert voor een bepaalde tijd de woning en belooft aan zijn tegenpartij om in deze periode niet aan iemand anders te verkopen. Dit is een eenzijdige verbintenis van de verkoper, de koper heeft dus het recht om de optie niet te nemen. In de praktijk staan verkopers hier dikwijls niet voor open, want ze kunnen potentiële kopers mislopen.
Een wederzijdse aan- en verkoopbelofte
Een wederzijdse aan- en verkoopbelofte is even bindend als de compromis, maar toch zijn er verschillen. Wil je niet gebonden zijn aan de termijn van 4 maanden voor het verlijden van de notariële akte dan is de aan- en verkoopbelofte de beste oplossing.

De verkoper belooft zijn woning voor een bepaalde periode te “reserveren” voor de kandidaat-koper die tegen bepaalde voorwaarden zal aankopen. De kandidaat-koper op zijn beurt verbindt zich ertoe om in deze periode het goed aan te kopen aan de voorwaarden. Vaak wordt in deze overeenkomst een optievergoeding bedongen, een voorschot in de volksmond.

De verkoop zal officieel plaatsvinden als er aan alle opgenomen voorwaarden voldaan is. De optievergoeding wordt dan verrekend in de overeengekomen prijs.

Ziezo, wenst u meer informatie over een verkoop? Aarzel niet ons te contacteren via info@immotijl.be of 0478 42 26 74.

Meer info?

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet uw telefoon/GSM invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.