Nieuws

Afbeeldingen

Wat is een EPC?

03 november 2022

Een EPC (energieprestatiecertificaat) toont aan hoe energiezuinig een woning of appartement is met een label. 

Waarom is een EPC verplicht bij de verkoop van een woning?

De potentiële koper moet zich voorafgaand kunnen informeren over het energieverbuik van een woning. Deze informatie kan ene belangrijke rol spelen bij de beslissing tot aankoop of de prijsbepaling. 

De EPC-score van de woning dient reeds bij de opstart van de publiciteit vermeld te worden. Het originele energieprestatiecertificaat moet dan ten laatste bij de ondertekening van de compromis aan de koper worden bezorgd.

Waarom is een EPC nodig bij de verhuur van een woning? 

Net zoals bij een verkoop, heeft de potentiële huurder eveneens het recht het energieverbruik van de woning te kennen.  

De EPC-score van de woning dient reeds bij de opstart van de publiciteit vermeld te worden. De huurder kan, indien hij dit wenst, een kopie van het energieprestatiecertificaat vragen bij de ondertekening van de huurovereenkomst.

Wie zorgt voor de opmaak van het EPC?

Een EPC wordt opgemaakt door een erkend energiedeskundige. De deskundige gaat rond in je woning om de energiescore te bepalen.  Hierbij houdt hij rekening met tal van factoren zoals de muur- en dakisolatie, de vorm van beglazing in je woning, de staat van de verwarmingsinstallatie en/of boiler, de aanwezigheid van zonnepanelen, de oriëntatie van je woning,....

Hoelang is een EPC geldig?

In 2022 is het EPC vernieuwd. Bij een verkoop komen enkel nog EPC’s in aanmerking die zijn opgemaakt vanaf 2019. 

2. Het EPC bouw (of kortweg: EPB)

Woningen of appartementen gebouwd met een bouwvergunning die afgeleverd werd na 1 januari 2006, moeten aan strenge energie-eisen voldoen. Voor nieuw gebouwde panden moet er verplicht een EPB-dossier worden opgemaakt. EPB staat voor 'energieprestatie en binnenklimaat'. In het dossier staat dan beschreven in welke mate de (nieuwbouw)woning voldoet aan de wettelijke voorwaarden inzake thermische isolatie, energieprestatie en ventilatie.

Meer info? info@immotijl.be

Meer info?

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet uw telefoon/GSM invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.