Nieuws

Afbeeldingen

Wat is het verschil tussen openbare en onderhandse verkoop?

09 juli 2021

Wat is het verschil tussen een openbare en onderhandse verkoop?

Het merendeel van de bevolking verkoopt zijn of haar eigendom nog steeds via een onderhandse verkoop. MAAR sinds de lancering van het platform Biddit, waar je online kan bieden, stijgt de openbare verkopen van eigendommen. Wat is nu eigenlijk het grote verschil?
Bij een onderhandse verkoop komen verkoper en koper overeen om een bepaald goed te verkopen voor een bepaalde prijs. De verkoopsvoorwaarden worden in onderling akkoord vastgelegd in een voorlopige verkoopovereenkomst (onderhandse overeenkomst of compromis). Deze overeenkomst is bindend.
Als een koper wat meer bedenktijd wil, kan hij aan de eigenaar een optie vragen. Dat is een eenzijdige verbintenis van de verkoper om binnen een bepaalde termijn niet aan iemand anders te verkopen. Als de koper binnen deze termijn beslist om te kopen, moet hij dat schriftelijk aan de verkoper laten weten en is de verkoop meteen definitief.
Verkopen via een makelaar is zorgeloos. Verkopen is een fulltime job. Je moet zorgen voor de opvraging van alle verplichte documenten, doelgericht publiciteit voeren, een aantrekkelijke advertentie opmaken, … Een vastgoedkantoor is hierin gespecialiseerd en wordt aangeraden voor een snelle en zorgeloze verkoop.
Een openbare verkoop van een woning is een verkoop die wordt georganiseerd door een notaris. Het onroerend goed dat te koop staat, gaat naar de hoogste bieder. Kort nadien wordt de akte overgemaakt en ondertekend. Er is dus geen voorlopige overeenkomst.
Wat is nu het verschil in cijfers?
Volgens Selleslagh D. uit krant De Tijd: 'Uit cijfers van de notarisfederatie Fednot blijkt dat de gemiddelde prijs op Biddit voor een woning vorig jaar: 239.631 euro bedroeg en voor een appartement 206.686 euro. Dit is nog steeds lager dan bij een onderhandse verkoop. Hier lagen de prijzen gemiddeld hoger. Voor een woning bedroeg de prijs: 276.993 euro en voor een appartement: 244.112 euro. Voor een woning is dit een verschil van ongeveer 15% en een appartement 18%.' (De Tijd, Selleslach D., 2021)
Conclusie?

Kiest u voor een openbare verkoop, dan zal uw eigendom hoogstwaarschijnlijk verkocht worden aan een lagere prijs. Kiest u voor een onderhandse verkoop, dan zal uw woning verkocht worden aan de correcte marktprijs. 

Meer info?

U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet uw telefoon/GSM invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.